Kwietniowi jubilaci

Wszystkim zacnym kwietniowym jubilatom życzymy wszystkiego, co dla nich dobre. Świętujemy razem z Wami, Drodzy:

  • Grzegorzova Anna
  • Koloczek Albin
  • Kubicowa Dagmar
  • Pijarski Marian
  • Roszak Piotr
  • Zmijowa Wanda

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.