Kwietniowi jubilaci

Wszystkim zacnym kwietniowym jubilatom życzymy wszystkiego, co dla nich dobre. Świętujemy razem z Wami, Drodzy:

To, co możesz uczynić, nie jest tylko maleńką
kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,
co nadaje znaczenie twojemu życiu.

Albert Schweitzer
  • Grzegorzova Anna
  • Koloczek Albin
  • Kubicowa Dagmar
  • Pijarski Marian
  • Roszak Piotr
  • Zmijowa Wanda

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.