Kwietniowi jubilaci

Wszystkim zacnym kwietniowym jubilatom życzymy wszystkiego, co dla nich dobre.

Świętujemy razem z Wami, Drodzy:

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.

Johann Wolfgang von Goethe
  • Grzegorzova Anna
  • Koloczek Albin
  • Kubicowa Dagmar
  • Pijarski Marian
  • Roszak Piotr
  • Zmijowa Wanda

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.