Lipcowi jubilaci

Wszystkim zacnym lipcowym jubilatom życzymy wszystkiego, co dla nich dobre.

Świętujemy razem z Wami, Drodzy:

Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro.

Christian Morgenstern
  • Hokova Jolanta
  • Kozera Lidia
  • Ogrocki Zbyszek
  • Roszak Krystyna
  • Szotkowski Edward
  • Wranik Henryk

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.