Grudniowi jubilaci

Wszystkim zacnym grudniowym jubilatom życzymy wszystkiego, co dla nich dobre.

Świętujemy razem z Wami, Drodzy:

Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy. Ci, którzy upierają się przy błędach, są głupcami.

Friedrich Ruckert
  • Firlowa Wanda
  • Kotorz Michael
  • Miczka Helena
  • Piszczek Stefania
  • Supikowa Gabriela

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.