Kwietniowi jubilaci

Wszystkim zacnym kwietniowym jubilatom życzymy wszystkiego, co dla nich dobre.

Świętujemy razem z Wami, Drodzy:

Nie po to przyszliśmy na świat, by żyć stosownie do oczekiwań innych, lecz by dać światu z siebie coś wyjątkowego i podążać za swoimi marzeniami.

Autor nieznany
  • Koloczek Albin
  • Kubicowa Dagmar
  • Pijarski Marian
  • Roszak Piotr
  • Zmijowa Wanda

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.