Katyňská rodina v nelehkém 2020 roce

Rok 2020 je pro nás velmi významný. Je rokem 80. výročí Katyňského zločinu a také rokem nesnadných loučení.

Vzpomínkové akce

S přípravami oslav „80 let Katyňského zločinu – nezapomeneme!” jsme začali již v roce 2019. Vzpomínková akce se měla konat dne 4.4. 2020 pod záštitou generální konzulky v Ostravě Izabelly Wołłejko – Chwastowicz. K účasti byli pozváni i herci Polské scény Těšinského divadla a také mužský sbor GOROL při MK PZKO v Jablunkově. Pozvánky jsme vytiskli a doručili v březnu 2020 představitelům polské vlády, polskému velvyslanci v Praze, generální konzulce Polské republiky v Ostravě, vedením měst Cieszyn a Český Těšín, představitelům sdružení a polských organizací na Zaolší. Bohužel epidemie koronaviru zhatila naše plány a byli jsme donuceni naši akci zrušit. Její přesunutí až na poslední čtvrtletí roku 2020 se ukázalo jako nemožné. V této situaci se vedení Katyňské rodiny v ČR rozhodlo odložit akci „80 let Katyňského zločinu – nezapomeneme!” v plánované formě na sobotu 17. dubna 2021 s nadějí, že se budeme moci všichni sejít a s náležitou úctou se poklonit a vzdát čest zavražděným – našim blízkým.

Z důvodu opatření, která omezila možnost shromažďování více lidí, museli jsme zrušit i oslavy Svátku ústavy i ukončení 2. světové války, které měly proběhnout dne 7.5. 2020. Jelikož ohrožení spojená s epidemickou situaci trvají, byli jsme nuceni zrušit i další dvě akce, a to Oslavy Dne nezávislosti Polska 13. 11. 2020 a členský sraz spojený s vánoční besídkou dne 11. 12. 2020.

Rok 2020 překvapil všechny šířící se epidemií koronaviru, která ovlivňuje také činnost Rodiny. V důsledku této situace proběhly pouze tři schůze.

13. 1. 2020 Jako obvykle jsme se sešli na schůzi představenstva a posoudili stav příprav souvisejících s dubnovou slavnostní připomínkou “80 let katyňského zločinu – Nezapomeneme!”. Projednali jsme také další projety pro rok 2020. To jsme ještě žili v jiném světě….

10. 2. 2020 proběhla Valná hromada Katyňské rodiny, kde byla přijata rezignace a vyslovena poděkování za práci dlouholetým členům výboru, kterými byli paní a pánové (Mieczysław Witoszek, Wanda Firla, Alena Lukacsova, Helena Miczka, Anna Popkova, Krystyna Roszak, Henryk Wranik) a na které byl udělen titul čestného předsedy dlouholetému předsedovi výboru naši Rodiny panu Józefu Pilichovi. Byl představen návrh složení nového vedení, které je současně generační výměnou a přijetím výzvy kontinuace díla našich otců.

9. 9. 2020 se uskutečnilo zasedání výboru k nejdůležitějším věcem souvisejícím s realizací letošních projektů a přípravou žádostí na rok 2021.

11. 9. 2020 během svého pobytu na Zaolší státní tajemník kanceláře předsedy vlády Polské republiky a zmocněnec vlády pro polskou komunitu a Poláky v zahraničí Jan Dziedziczak společně s generální konzulkou paní Izabellą Wołłejko – Chwastowicz položili květiny u katyňských desek v Českém Těšíně – Kontešinci. Doprovázeli je delegáti Katyňské rodiny v České republice Jan Ryłko, Halina a Marian Pijarski.

12. 11. 2020 U příležitosti 102. výročí nezávislosti položila tříčlenná delegace naší Rodiny květiny a zapálila svíčky u katyňských pamětních desekv Českém Těšíně na Kontešinci.
Nezapomínáme!

11. 12. 2020 schůze představenstva se konala v domě MK PZKO Jablunkov.

Nelehká loučení

V květnu tohoto roku odešla poslední ze zakladatelů a mnohaletá členka výboru Katyňské rodiny v ČR paní Stanisława Ryłko, rozená Pilich. V říjnu jsme se museli rozloučit také s jejím milovaným bratrem a náším dlouholetým předsedou výboru panem Józefem Pilichem.

Děkujeme Vám za vše, Naši Milovaní, s úctou se Vám klaníme a loučíme se s Vámi.

„ Z podniesionym czołem niech odchodzi dumny,

Co za wielką sprawę życie złożył w darze,

Ja wielkiego ducha nie kładę do trumny,

Ale dla przykładu potomnym przekażę”

Henryk Jasiczek

Členové a výbor Katyňské rodiny v České Republice

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.