Neustavičně jdeme dál

Série přednášek: Historie Katyňského zločinu

V roce 2021 byl vypracován scénář, na jehož základě připravil správce našich webových stránek, Tomek Ryłko, multimediální prezentaci přednášky “Historie Katyňského zločinu”. Přednášky vedl Jan Rylko, předseda představenstva Katyňské Rodiny v ČR, v osmých a devátých třídách PSP v Zaolší (celkem asi 150 žáků a 20 učitelů dějepisu). Žákům a učitelům byla také předána pamětní publikace “Katyň – paměť národa”. Projekt se těšil velké oblibě a chceme, aby se stal nedílnou součástí našich aktivit.

Zasedání představenstva: proběhla podle schváleného harmonogramu. 

Události: 

13.04.2021 jsme uctili památku obětí Katyňského zločinu. V Českém Těšíně byly položeny věnce a zapáleny svíčky u Katyňských pamětních desek na Konteszynci.

16.04.2021 Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wolłejko-Chwastowicz předala státní vyznamenání zasloužilým členům Katyňské rodiny v ČR. Vyznamenání byli: dnes již zesnulý Mieczysław Witoszek (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP), Anna Grzegorzová (Medal “Pro Patria”), Maria Witoszková (Medal “Pro Patria”), Helena Vittová (Medal “Pro Patria”).

03.05.2021 v tomto roce, který byl Sejmem Polské republiky stanoven jako rok Ústavy 3. května, byly zapáleny svíčky a položeny květiny u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně. Vzpomínka – je naší povinností.

18. 9. 2021 po dlouhém období pandemických omezení se uskutečnila dlouho očekávaná vzpomínková slavnost “80/81 let Katyňského zločinu – vzpomínáme!”, nad kterou převzala čestnou záštitu generální konzulka Polské republiky v Ostravě paní Izabella Wolłejko-Chwastowicz. Oslavy připravila a slovem vedla Halina Pijarska, místopředsedkyně představenstva KR v ČR

Zúčastnění zahájili slavnost mší svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kde se k nám připojil mužský sbor “Gorol” MK PZKO v Jablunkově. Poté se všichni shromáždění odebrali ke Katyňským pamětním deskám v Konteszynci. Památku zavražděných uctili členové naší Katyňské rodiny, generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wolłejko-Chwastowicz, senátor České republiky Jerzy Cienciała, senátor Polské republiky Andrzej Pająk, starostka města Český Těšín Gabriela Hřebačková, delegace Katyňské rodiny z Katovic a delegace polských organizací v ČR. Modlitbu za katyňské oběti vedli společně páter senior Janusz Kozusznik a páter Sebastian Jarczyk. Byly položeny květiny, zapáleny svíčky. Zazněla slova básně Zbigniewa Herberta “Guziki” a tradičně se zpívala “Rota”.

Oslavy pokračovaly v KASS Střelnice, kde účastníky přivítal předseda představenstva KR v ČR Jan Ryłko a pozvaní hosté pronesli vzpomínkové projevy. Byly také přečteny dopisy Kanceláře prezidenta Polské republiky, Senátu a Ministerstva národní obrany, v nichž zástupci polských úřadů vyjadřují úctu obětem a práci KR v ČR.

Naši členové Wanda Firla a dnes již zesnulý Henryk Wranik byli vyznamenáni Srebrnym Krzyżem Zasługi za šíření pravdy o Katyňském zločinu. Vyznamenání předala Izabella Wolłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě.

Slavnost poctili poezií členové Polské scény Těšínského divadla a koncert v podání mužského sboru “Gorol” jablunkovského MK PZKO nadchl všechny přítomné.

11.10.2021 v Katyňském muzeu – pobočce Muzea polské armády byla otevřena dočasná výstava “Katyň – paměť polského národa. Osudy obětí ze Zaolší a dalších oblastí dnešní České republiky” pod čestnou záštitou generální konzulky Polské republiky v Ostravě paní Izabelly Wołłejko-Chwastowicz. Akci uspořádala a Katyňskou rodinu v ČR zastupovala místopředsedkyně představenstva Halina Pijarska.

Výstava již zesnulého Prof. Mečislava Boráka a Mariana Steffka vznikla díky angažovanosti Katyňské rodiny v ČR, Dokumentačního centra Kongresu Poláků v České republice, Slezského zemského muzea v Opavě a Městského úřadu Český Těšín. “Katyň – paměť polského národa. Osudy obětí ze Zaolší a dalších oblastí současné České republiky” je dojemným příběhem o obětech katyňského zločinu, jejich osudech a jejich rodinách. Výstava je také poctou katyňským rodinám z České republiky, které po desetiletí uchovávaly památky na své blízké a šířily pravdu o tomto zločinu.

Výstava byla v Katyňském muzeu k vidění do poloviny listopadu 2021.

12.11.2021 Plánované oslavy Dne nezávislosti byly z důvodu epidemických omezení zrušeny.

10.12.2021 Členská schůze připravená na tento termín byla z důvodu přetrvávajících epidemických opatření přesunuta na začátek roku 2022. Proběhlo zasedání představenstva. Byly shrnuty současné aktivity a vypracován plán na rok 2022. Všem členům byly připraveny a doručeny vánoční balíčky.

Rok 2022

Pamětní publikace: Třicáté výročí Katyňské rodiny v České republice 1991-2021

Kronikáři třicátého výročí: S.Ryłko, H.Wranik, H.Vittová, A.Grzegorzová, T.Chorzempa.
Fotodokumentace aktivit rodiny od roku 2017: ing. Jan Broda, člen představenstva KR v ČR.
Výběr z kronik, sestavení a příprava tisku: T. Chorzempa, člen předsednictva KR v ČR
Náklad financován doc. ing. J. Cienciała, senátorem Parlamentu ČR, přítelem KR v ČR, 

Rok vydání: duben 2022 

Série přednášek: Historie katyňského zločinu – pokračování projektu

Události: 

18.03.2022 se v KASS  Střelnice v Českém Těšíně konala členská schůze KR v ČR již poznamenaná válečnými akcemi na Ukrajině. Vzdáváme hold ukrajinskému národu bojujícímu za svobodu a důstojnost a plně odsuzujeme krutost ruského agresora, kterou tak dobře známe i z našich rodinných osudů.

20.03.2022 oslav 80. výročí zavraždění 24 vojáků ZWZ AK nacistickým okupantem Pod Wałką, Cieszyn se zúčastnila delegace naší Rodiny. 

4-11.04.2022 Naše výstava „Katyń Pamięć Narodu“ v hlavní hale Parlamentu Polské republiky

V souvislosti s výše uvedeným se 6. dubna ve 12:30 uskutečnilo vzpomínkové setkání se zástupci Kanceláře prezidenta Polské republiky, Senátu Polské republiky a Ministerstva národní obrany, které připravila Katyňská Rodina v ČR . Zvláštní poděkování patří senátorovi Andrzejowi Pająkowi za podporu realizace tohoto projektu a paní Izabelli Wołłejko–Chwastowicz, generální konzulce Polské republiky v Ostravě, za jeho financování. Delegace KR v ČR ve složení: Jan Ryłko, Halina a Marian Pijarski.

13.04.2022 Den paměti Katyňských Obětí

Jako každý rok se členové rodiny sešli u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně, aby vzdali hold a uctili památku svých blízkých. Jejich památka je v našich srdcích!. Modlitbu za zavražděné přednesli páter S.Jarczyk a páter senior J.Kożusznik. Agnieszka Szotkowska oslovila mladou generaci poezií. Obřad u pomníku tradičně končí zpěvem “Roty”.

Oslavy pokračovaly v KASS Střelnice v Českém Těšíně. Tam ke shromážděným se svým poselstvím promluvili senátor ČR J. Cienciała a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje S. Folwarczny. Byly přečteny dopisy vedoucího Úřadu pro válečné veterány a oběti represí J. J. Kasprzyka a státního tajemníka vládního zmocněnce pro Polonii a Poláky v zahraničí J. Dziedziczaka. Setkání poctil svým přednesem přítel naši Rodiny Karol Suszka.

13.05.2022 Svátek Ústavy z 3. května / konec druhé světové války
U příležitosti Dne ústavy 3. května a konce druhé světové války se konala vzpomínková slavnost, kterou uspořádala KR v ČR. Po krátkém obřadu u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně na Konteszynci pokračovali shromáždění členové rodiny a čestní hosté v oslavách v KASS Střelnice. Tam prezentoval Jan Ryłko projekt, který vede – Sérií přednášek: Historie katyňského zločinu. Na závěr poděkoval senátorovi ČR Jiřímu Cienciale, který byl oslavám přítomen, za finanční podporu, díky níž byla v dubnu 2022 vydána vzpomínková publikace Třicáté výročí Katyňské rodiny v České republice 1991-2021.

04.08.2022 Pietního aktu v Żywocicích se již tradičně zúčastnila i delegace naši Rodiny. Důstojně nas reprezentovali manželé Jan a Jiřina Brodoví.

03.08.2022 v 18 hod. se u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně setkala delegace Katyňské rodiny v České republice s účastníky XXII. mezinárodního srazu motocyklistů Katyň v počtu asi padesáti motorkářů. Všichni příznivci naší Rodiny, kteří chtěli být v tento den s námi, se také připojili. Tradici návštěvy účastníků mezinárodního srazu motocyklistů Katyň u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně na Konteszynci zahájil již zesnulý Józef Pilich, dlouholetý předseda Katynské Rodiny v ČR s titulem čestného předsedy KR v ČR.

11.09.2022 vzpomínková slavnost na Żwirkowisku / Těrlicko

Naši Rodinu na letošní vzpomínkové slavnosti zastupovati manželé manželé Z. a T. Chorzempowie.

11. 11. 2022 v 10 hodin jsme zahájili oslavy Dne nezávislosti. U Katyňských desek na Kontešinci v Českém Těšíně se setkali členové Rodiny a čestní hosté. Po vzpomínkových projevech 

a položení květin oslavy pokračovaly v KaSS Střelnice v Českém Těšíně.

22.-24. 11. 2022 zájezd do Lądku-Zdroje.

Od roku 2019 dlouho plánovaný a netrpělivě očekávaný vzdělávací a integrační zájezd “Po stopách historie” se  konečně uskutečnil. Opět jsme se vydali do Dolního Slezska. Tentokrát jsme se usadili 

v Lądku-Zdroji, který nás okouzlil nejen svou historií a architekturou, ale také přívětivou atmosférou. Navštívili jsme také Zámek na skále v Trzebieszowicích, který jako jeden z mála přežil válečný požár. Cílem výletu byla, kromě vzdělávací složky – návratu na historická místa této země,  také integrace naší Rodiny. Společně strávený čas je pro všechny účastníky zájezdu dalším krokem k sounáležitosti s naší Rodinou a společenstvím, které nás spojuje. Podařilo se nám to! Ve všech rozměrech!

Společně – to zní hrdě!

09. 12. 2022 v 10 hodin se v KaSS Střelnice konala členská schůze naší rodiny spojená s předvánočním setkáním. Setkání bylo věcné, zajímavé, radostné, rodinné a emotivní – takoví prostě jsme. Bylo přijato usnesení o přijetí věcné a finanční zprávy za rok 2022 a o plánu práce a rozpočtu na rok 2023. Zhlédli jsme film z výletu do Lądku Zdroje, který připravil náš dokumentarista Janek Broda. Vyslovili jsme také poděkování panu Tadku Chorzempovi, který provedl výběr z kronik, sestavil a připravil k tisku pamětní publikaci: Třicáté výročí Katyně v České republice 1991-2021 a jako každý rok připravil unikátní pohlednice – velikonoční a vánoční. Naši Rodinu rozšířilí další čtyři členové  – vítejte mezi námi!

V poledne se k nám připojili čestní hosté – generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wolłejko-Chwastowicz, senátor České republiky Jiří Cienciała a herec a režisér Karol Suszka. Po vzájemných přáních a předání dárků připravených vedením Rodiny zazněla v kulturním programu poezie v mistrovském podání Karola Suszky. Zpěv koled pod vedením našeho Tadeusze Filipczyka byl proložen vánočními příběhy v jeho podání a všechny nás naladil na vánoční atmosféru. Bylo to skvělé, být spolu – kéž bychom mohli být spolu co nejčastěji. Na shledanou v roce 2023!

Rozloučení: 

S úctou se loučíme s naším dlouholetým místopředsedou Mieczyslawem Witoszkem a dlouholetým kronikářem Henrykem Wranikem a děkujeme jim za jejich přínos pro naši Rodinu. 

Společně strávený s Vámi čas zůstává v nás.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.