Struktura

Představenstvo

Pilich Józef – Čestný Předseda představenstva
Ryłko Jan
– Předseda představenstva
Pijarska Halina – Místopředseda představenstva
Janina Markowa – Péče o seznam členů
Jolanta Hokova – Vedení aktuálních financí
Chorzempa Zofia – Zapisovatel
Chorzempa Tadeusz – Vedení kroniky
Broda Jan – Dokumentace aktivit

Revizní komise:

Vittova Helena – Předsedkyně
Grzegorzowa Anna

Roszak Krystyna

Členové

Broda Jan
Brodowa Jiřina
Charvát Marcela
Chorzempa Tadeusz
Chorzempowa Zofia
Cienciała Jerzy
Faja Janusz
Filipczyk Tadeusz
Filipek Franciszek
Filipkova Krystyna
Firla Edward
Firlowa Wanda
Gajdaczowa Anna
Grzegorzova Anna
Heczkowa Lidia
Hokova Jolanta
Johnson Nika
Kaim Marta
Knopp Jan

Koloczek Albin
Kotorz Zbigniew
Kotorz Jolanta
Kotorz Michael
Kozera Lidia
Kubicowa Dagmar
Kunčicka Wanda
Lukacs Jan
Lukacsowa Alena
Markowa Janina
Michnik Maria
Miczka Helena
Niemiec Veslav
Ogrocki Daniel
Ogrodzki Zbyszek
Olszar Jadwiga
Pijarski Marian
Pijarska Halina
Pilich Marek

Pilich Marta
Pindej Stanisław
Pindejowa Jadwiga
Piszczek Stefania
Popkowa Anna
Roszak Piotr
Roszak Krystyna
Ryłko Jan
Sanakowa Bronisława
Schreiber Katharina
Skupnik Józef
Supik Stanisław
Supikowa Gabriela
Szotkowski Edward
Witoszkowa Maria
Vittowa Helena
Zientek Zbyhněv, MUDr.
Zmijowa Wanda

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.