Události

Nadcházející události

11. 11. 2022 (pátek) v 10 hod. Oslava Dne nezávislosti

Sejdeme se v 10 hodin u Katyňských památních desek na Konteszynci v Českém Těšíně, abychom důstojně oslavili tento svátek. Naši členové a vzácní hosté budou pokračovat v oslavách v KASS Střelnice v Českém Těšíně.

22-24.11. 2022 (úterý-čtvrtek) Dlouho, již od 2019 r. plánovaná a dosud netrpělivě očekávaná vzdělávací a integrační cesta “po stopách historie” se konečně uskuteční. Znovu se chystáme do Dolního Slezska, tentokrát do Lądku Zdrój a na Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Cílem cesty je kromě vzdělávacího prvku – návratu na historická místa v zemi – také integrace naší Rodiny. Ať je společně strávený čas dalším krokem k příslušnosti k naší Rodině a společenství, které nás sdružuje. Spolu – to zní hrdě!

09. 12. 2022 (pátek) v 10 hod. Členská schůze s předvánočním setkáním

Rádi bychom pozvali všechny členy na výroční setkání, které se tradičně koná v Kulturním centru Střelnice v Českém Těšíně. Máme se o co podělit a co plánovat, proto přijďte v hojném počtu.

Program včas zveřejníme.

Představenstvo Katynské Rodiny v ČR

Minulé události

26. 09. 2022 (pondělí) v 11.00 hod. zasedání představenstva v Domě MK PZKO Jablunkov

11. 09. 2022 (neděle) vzpomínková slavnost na Żwirkowisku / Těrlicko – Těrlicko je místem tragické smrti polských pilotů Stanisława Wigury a Franciszka Żwirky dne 11. září 1932. Naši rodinu na letošní vzpomínkové slavnosti zastupovali manželé Zosia a Tadeusz Chorzempowie.

13. 08. 2022 v 18 hod. se u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně setkala delegace Katyňské rodiny v České republice s účastníky XXII. mezinárodního srazu motocyklistů Katyň pojmenovaného po veliteli Viktoru Wegrzynovi v počtu asi padesáti motorkářů. Všichni příznivci naší Rodiny, kteří chtěli být v tento den s námi, se také připojili. Na Konteszynci účastníky srazu přivítala delegace Katyňské rodiny v ČR, zástupci regionálního tisku – Głosu, Zwrotu, paní Helena Legowicz, předsedkyně ZG PZKO a vedení Komorní pěvecké skupiny TA GRUPA PZKO v Českém Těšíně v osobách Danuta a Marek Siderek.

Po slavnostních projevech paní Janiny Markowé, členky představenstva RK v ČR, a pana Mirosława Wenglorze, člena představenstva SMMRK, pronesl kaplan shromáždění spolu s přítomnými modlitbu. Tradičně byly položeny věnce a zapáleny svícny. Slova díků patří řečníkům, účastníkům shromáždění, členům RK v ČR a lidem, pro které bylo setkání u Katyňských pamětních desek v tento den významnou událostí.

Mimořádné poděkování patří přítomné na setkání paní Marcie Pilich, vdově po zesnulém Józefie Pilichu, dlouholetém předsedovi Rodiny s titulem čestného předsedy Katynské Rodiny v ČR, který zahájil tradici návštěvy účastníků mezinárodního srazu motocyklistů Katyň u Katyňských pamětních desek Českém Těšíně na Konteszynci.

Za setkání a vzpomínku účastníkům mezinárodního srazu motocyklistů Katyň děkuji členové a představenstvo RK v ČR.
Reportáž ze setkání připravil člen představenstva RK v ČR pan Jan Broda.

04. 08. 2022 byla vzdána pocta těm, kteří byli zastřeleni v Životicích. V tomto roce uplynulo 76 let od této tragédie. Pietní vzpomínky se zúčastnili mimo jiné ministr obrany ČR Lubomír Metnar, generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko – Chwastowicz, delegace společenských organizací, zástupci Kongresu Poláků a Polského kulturně-osvětového svazu v ČR, představitelé polských a českých samospráv, duchovní, veteráni, skauti, příbuzní zavražděných a obyvatelé Životic. Katyňskou rodinu v České republice důstojně reprezentovali manželé Jan a Jiřina Brodovi.

17. 06. 2022 v 10 hodin se v Domě MK PZKO Jablunkov konalo zasedání představenstva RK v ČR. Byl dohodnut plán činností na nejbližší období.

13. 05. 2022 (pátek) Svátek Ústavy z 3. května / konec druhé světové války
U příležitosti Dne ústavy 3. května a konce druhé světové války se konala vzpomínková slavnost, kterou uspořádala Katynská Rodina v ČR. Členové naší Rodiny a všichni, kteří si přáli být v tento den s námi, se sešli u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně na Konteszynci. Po krátkém obřadu u památníku pokračovali shromáždění členové rodiny a čestní hosté v oslavách v KASS Střelnice v Českém Těšíně. Zveme vás k prohlídce zprávy a fotodokumentace.

Představenstvo Katynské Rodiny v ČR

Duben 2022 Pamětní publikace: Třicáté výročí Katyňské rodiny v České republice 1991-2021; Kronikáři třicátého výročí: S.Ryłko, H.Wranik, H.Vittová, A.Grzegorzová, T.Chorzempa. Fotodokumentace aktivit rodiny od roku 2017: ing. Jan Broda, člen představenstva KR v ČR. Výběr z kronik, sestavení a příprava tisku: T. Chorzempa, člen předsednictva KR v ČR; Náklad financován doc. ing. J. Cienciała, senátorem Parlamentu ČR, přítelem KR v ČR, Rok vydání: duben 2022

13. 04. 2022 (středa) Den paměti Katyňských Obětí

Jako každý rok se členové rodiny sešli v 10 hodin u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně, aby vzdali hold a uctili památku svých blízkých. Jejich památka je v našich srdcích! V tento významný den s námi byla Edyta Wodzyńska-Andreewa konzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, senátor ČR Jerzy Cienciała, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny, starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, starostka Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, delegace Sdružení RK v Katovicích, delegace rady Kongresu Poláků v ČR, předsedkyně ZG PZKO Helena Legowicz, ředitelka polského Gymnázia Juliusze Słowackého Maria Jarnot a zástupci médií. Modlitbu za zavražděné přednesli páter Sebastian Jarczyk a páter senior Janusz Kożusznik. Agnieszka Szotkowska oslovila mladou generaci poezií. Obřad u pomníku tradičně končí zpěvem “Roty”.

Oslavy pokračovaly v KASS Střelnice v Českém Těšíně. Tam ke shromážděným se svým poselstvím promluvili senátor J. Cienciała a náměstek hejtmana S. Folwarczny. Byly přečteny dopisy vedoucího Úřadu pro válečné veterány a oběti represí J. J. Kasprzyka a státního tajemníka vládního zmocněnce pro Polonii a Poláky v zahraničí J. Dziedziczaka. Setkání poctil svým přednesem přítel naši Rodiny Karol Suszka.

Představenstvo Katynské Rodiny v ČR

4-11. 04. 2022 Naše výstava „Katyń Pamięć Narodu“ v hlavní hale Parlamentu Polské republiky

V souvislosti s výše uvedeným se 6. dubna ve 12:30 uskutečnilo vzpomínkové setkání se zástupci Kanceláře prezidenta Polské republiky, Senátu Polské republiky a Ministerstva národní obrany, které připravila Katyňská Rodina v ČR . Zvláštní poděkování patří senátorovi Andrzejowi Pająkowi za podporu realizace tohoto projektu a paní Izabelli Wołłejko–Chwastowicz, generální konzulce Polské republiky v Ostravě, za jeho financování.

20. 03. 2022 (neděle), 12 hod., Pod Wałką, Cieszyn – delegace naší rodiny se zúčastnila oslav 80. výročí zavraždění 24 vojáků ZWZ AK nacistickým okupantem
18. 03. 2022 (pátek) v 10:00 hodin v Kulturním centru Střelnice v Českém Těšíně se konala Členská schůze Katyňské rodiny v České republice z.s.

V roce 2021 byl vypracován scénář, na jehož základě připravil správce našich webových stránek, Tomek Ryłko, multimediální prezentaci přednášky “Historie Katyňského zločinu”. Přednášky vedl Jan Rylko, předseda představenstva Katyňské Rodiny v ČR, v osmých a devátých třídách PSP na Zaolší (celkem asi 150 žáků a 20 učitelů dějepisu). Žákům a učitelům byla také předána pamětní publikace “Katyň – paměť národa”. Projekt se těšil velké oblibě a chceme, aby se stal nedílnou součástí našich aktivit.
10. 12. 2021 Schůze představenstva Katyňské rodiny v ČR
12. 11. 2021 Oslava Svátku znovuzískání nezávislosti
11. 10. 2021 Otevření výstavy v Katyňském Muzeu
18. 09. 2021 Přenesená vzpomínková akce “80/81 let Katyňského Zločinu –pamatujeme!”
03. 05. 2021 Svátek Ústavy z 3. května
04. 04. 2021 Velikonoční přání
24. 12. 2020 Vánoční přání
11. 12. 2020 Schůze představenstva v domě MK PZKO Jablunkov
30. 10. 2020 Rozloučení s Čestným Předsedou Představenstva naší rodiny, zesnulým Józefem Pilichem
11. 09. 2020 Během svého pobytu na Zaolší státní tajemník v Kanceláři Předsedy Rady Ministrů a také vládní zmocněnec pro Polonii a Poláky v zahraničí Jan Dziedziczak spolu s Generálním konzulem p. Izabellą Wołłejko–Chwastowicz položili květiny u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně na Kontešinci. Rodinu Katyňskou v ČR reprezentovali Jan Ryłko a také Halina a Marian Pijarscy.
18. 05. 2020 Rozloučení s p. Stanisławą Ryłko
28. 04. 2020 Vysílání „Przystanek Zaolzie“ w TVP POLONIA o naší Rodině
22. 04. 2020 Báseň – Jeszcze w zielone gramy
14. 04. 2020 Báseň – My a świat
12. 04. 2020 Velikonoce – Přání
04. 04. 2020 Oslava u příležitosti 80. výročí Katyňského Zločinu – pozvánka a zrušení
10. 02. 2020 Valná hromada Katyňské Rodiny
13. 01. 2020 První schůze představenstva Katyňské rodiny v ČR v novém roce

09. 12. 2019 Sraz členů Katyňské rodiny v ČR spojený s předvánoční besídkou
05. 11. 2019 Příležitostní schůze – 101. výročí znovuzískání nezávislosti Polska
10-11. 09. 2019 Edukačně-integrační zájezd Dolní Slezsko / zámek Książ, zámek Moszna
03. 05. 2019 Sraz na Kontešinci – Oslava Ústavy z 3. května
12. 04. 2019 Oslava 79. výročí Katyňského Zločinu – Český Těšín, Kontešinec – Videozáznam: Youtube
19. 01. 2019 Setkání s vánočním oplatkem v Katovicích

04. 12. 2018 Členská schůze a předvánoční besídka
05. 11. 2018 Oslava ke 100. výročí nezávislosti Polska. Hosté – Generální Konzul Polska p. Janusz Bilski, který měl u této příležitosti proslov, předseda PZKO paní Helena Legowicz a členové Katyňské rodiny v Katovicích, kteří dorazili s reprezentačním praporem, oslavu zkrášlil pěvecký soubor Polského Gymnázia „Collegium Iuvenum”, později vyznamenán „zlatým pásmem“ Mezinárodní pěvecké soutěže „Varsovia Cantat“. Poté následovala schůze představenstva
30. 09. 2018 Ostrava – Konzulát PL, setkání u příležitosti dnů NATO a vzdušných sil AČR. Zúčastnili se: p. Witoszkowie, pp. Grzegorz Anna, Witt Helena
20-21. 09. 2018 Poznávací zájezd do Żywca a Pławniowic (30 členů). Navštívili jsme Městské museum s miniaturami a Pivovarnické museum, návštěva pivovaru s degustací. Exkurze stříbrných dolů v Tarnowských Horách s výjižďkou lodí v podzemních jeskyních
03. 05. 2018 Český Těšín – Kontešinec, oslavy u příležitosti vzniku Ústavy z 3. května
15. 04. 2018 Český Těšín – Kontešinec, setkání u příležitosti dne Paměti o Katyňském Zločinu a Dne paměti o obětech fašismu, mj. polských vojáků AK, popravených v Cieszynie „Pod Wałką” – položení květin a zapálení svíček
11. 04. 2018 Poznávací výlet do Katowic (30 členů). Návštěva výstav (Světlo historie, Horní Slezsko napříč dějinami, Všeho se dosahuje nadějí, kulturní dědictví Reformace). Pocta padlým a popraveným policistům, položení květin u pomníku na náměstí Andrzeje naproti Kasárenského Kostela. Setkání s členy spřátelené KR z Katowic
10. 04. 2018 Slavnostní nástup na Kontešinci (FB video)

13. 11. 2015 Účast na oslavách Dne nezávislosti na Velvyslanectví PL v Praze – přítomen Józef Pilich
03. 11. 2015 Účast na vzpomínkovém srazu u pomníku na Kontešinci u příležitosti Památky zesnulých – spolu s členy Kola polských válečných veteránů v ČR, položení květin, zapálení svíček (následně sraz v kavárně Avion)
18. 09. 2015 Účast na oslavách „Dnů NATO” – Firla Wanda, Pilich Marta, Pilich Józef
08. 08. 2015 Účast na vzpomínkových oslavách v Životicích, místa exekuce 36 nevinných mužů – Pilichowie, Witoszkowie, Wranikowie
26. 05. 2015 Účast na oslavách u příležitosti svátku Ústavy z 3. května v Generálním konzulátu v Ostravě. Zúčastnili se: p. Witoszkowie, p. Firlowie, p. Popek, p. Pilichowie. Účast na oslavách svátku 3. května na Polském velvyslanectví v Praze – p. Witoszek
24. 04. 2015 75 let Evropské paměti o Katyni – pamětní slavnost obětem u Pomníku na Kontešinci a následně v prostorech KaSS „Střelnice”, u příležitosti 75. výročí Katyňského zločinu – 135 členů a simpatizantů KR v ČR
13. 04. 2015 Účast na slavnostním odhalení pamětních tabulí na počest zavražděným Istebňanům, zůčastnili se: Pilich Marta, Kozera Lidia, Pilich Józef
12. 04. 2015 Účast na slavnostním odhalení pamětních katyňských tabulí v Ustroni, účast: Firla Edward, Firla Wanda, Pilich Marta i Pilich Józef

25. 05. 2011 Otevření výstavy „Katyń paměť národa“ v Senátu PL
29. 04. 2011 Odhalení tří pamětních jmenných tabulí obětem Katyně na Kontešinci
30. 04. 2010 Slavnostní akademie – 70 let poté…
28. 04. – 09. 05. 2010 Výstava “KATYŇ PAMĚT NÁRODA“ v Českém Těšíně
07. 05. 1994 Odhalení pamětní tabule: Na věčnou památku polským důstojníkům a policistům ze Zaolší zavražděným v Katyni, Charkově, Mednoje a jiných místech poprav – Sdružení Katyňská rodina v ČR
09. 03. 1991 Založení Sdružení Katyňská rodina v ČR
21. 08. – 15. 09. 1990 Výstava „KATYŇ“ u příležitosti Světového srazu Záolzáků

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.