Struktura

Zarząd

Pilich Józef – Honorowy Prezes Zarządu
Ryłko Jan
– Prezes Zarządu
Pijarska Halina – Wiceprezes Zarządu
Janina Markowa – Opieka nad bazą członków
Vittova Helena – Skarbnik
Chorzempa Zofia – Protokolant
Chorzempa Tadeusz – Prowadzenie kroniki
Broda Jan – Dokumentacja działalności

Komisja rewizyjna:

Roszak Krystyna
Grzegorzowa Anna
Kunčicka Wanda

Członkowie

Broda Jan
Brodowa Jiřina
Chorzempa Tadeusz
Chorzempowa Zofia
Faja Janusz
Filipczyk Tadeusz
Firla Edward
Firlowa Wanda
Gajdaczowa Anna
Grzegorzova Anna
Heczkowa Lidia
Hokova Jolanta
Johnson Nika
Kaim Marta
Koloczek Albin
Kotorz Zbigniew
Kotorz Jolanta
Kotorz Michael
Kozera Lidia

Krečmerova Jarmila
Kubicowa Dagmar
Kunčicka Wanda
Lukacs Jan
Lukacsowa Alena
Markowa Janina
Michnik Maria
Miczka Helena
Ogrodzki Zbyszek
Olszar Jadwiga
Pijarski Marian
Pijarska Halina
† Pilich Józef
Pilich Marta
Pilich Marek
Pindej Stanisław
Pindejowa Jadwiga
Piszczek Stefania

Popkowa Anna
Roszak Piotr
Roszak Krystyna
Ryłko Jan
† Ryłko Stanisława
Sanakowa Bronisława
Schreiber Katharina
Skupnik Józef
Supik Stanisław
Szotkowski Edward
Tomalova Arnostka
Witoszek Mieczysław
Witoszkowa Maria
Vittowa Helena
Wranik Henryk
Wranikova Anna
Zientek Zbyhněv, MUDr.
Zmijowa Wanda

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.