Nie ustajemy w działaniach

Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej

W 2021 roku opracowano scenariusz, na bazie którego multimedialną prezentację wykładu „Historia Zbrodni Katyńskiej” przygotował administrator naszej strony internetowej Tomek Ryłko. Wykłady prowadził prezes zarządu Rodziny Katyńskiej w RCz , Jan Ryłko, w ósmych i dziewiątych klasach PSP na Zaolziu (ogółem około 150 uczniów oraz 20 nauczycieli historii). Przekazano też uczniom i nauczycielom wydaną ponownie publikację okolicznościową „Katyń – Pamięć Narodu”. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego chcemy, aby stał się nierozerwalnym elementem naszych działań.

Zebrania zarządu: odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem 

Wydarzenia: 

13.04.2021 oddano hołd ofiarom Mordu Katyńskiego. Przy Tablicach Katyńskich na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie złożono wieńce, zapłonęły znicze. W skromnej uroczystości wziął udział płk Jarosław Przybysławski, attaché ds. obrony Ambasady RP w Pradze, a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, który wspiera Rodzinę Katyńską w Republice Czeskiej już od momentu jej powstania. „…Pomagamy nie tylko w działaniach upamiętniających kolejne rocznice, ale również w codziennej pracy organizacji na rzecz  popularyzacji wiedzy o zbrodni katyńskiej. Uczestnictwo w tym krótkim i skromnym wydarzeniu odzwierciedla zaś szacunek, jakim Polacy żyjący na Zaolziu darzą swoich bohaterów… ” mówiła Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz. 

16.04.2021 Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Rodziny Katyńskiej w RCz. 

Odznaczeni zostali – Mieczysław Witoszek Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Anna Grzegorzowa Medalem “Pro Patria”, Maria Witoszkowa Medalem “Pro Patria”, Helena Vittova Medalem “Pro Patria”. Na skromnej uroczystości w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie obecni byli również prezes Rodziny Katyńskiej Jan Ryłko, pracownicy Konsulatu oraz przedstawiciele mediów. Odznaczenia przyznano w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię, można je było przekazać, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dopiero tego dnia. 

03.05.2021 w tym roku, ustanowionym przez Sejm RP rokiem Konstytucji 3 Maja, pomimo nadal obowiązujących ograniczeń, zapłonęły znicze i złożone zostały kwiaty pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie. Pamięć – to nasz obowiązek. 

18.09.2021. Po długim okresie ograniczeń pandemicznych odbyła się długo wyczekiwana uroczystość wspomnieniowa “80/81 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!”, którą Patronatem Honorowym objęła Konsul Generalna RP w Ostrawie pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Obchody przygotowała i słowem przewodnim opatrzyła Halina Pijarska, wiceprezes zarządu RK w RCz.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie, tam już dołączył do nas chór męski „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie . Następnie zebrani udali się pod Tablice Katyńskie na Konteszyńcu. Pomordowanym złożyli hołd  członkowie naszej Rodziny Katyńskiej, Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, senator RCz Jerzy Cienciała, senator RP Andrzej Pająk, Gabriela Hřebačková, burmistrzyni miasta Czeski Cieszyn, delegacja Rodziny Katyńskiej z Katowic oraz delegacje polskich organizacji w RCz. Modlitwę za ofiary katyńskie poprowadzili wspólnie ks. Senior Janusz Kożusznik oraz ks. Sebastian Jarczyk. Złożono kwiaty, zapłonęły znicze. Zabrzmiały słowa wiersza Zbigniewa Herberta „ Guziki”, tradycyjnie już odśpiewano „Rotę”. 

Obchody kontynuowano w Centrum Kultury „Strzelnica”, gdzie Prezes RK w RCz, Jan Ryłko, przywitał zebranych, a zaproszeni goście wygłosili przemówienia okolicznościowe. Odczytano też listy Kancelarii Prezydenta RP, Senatu i Ministerstwa Obrony Narodowej, w których przedstawiciele polskich władz wyrazili swój szacunek dla ofiar zbrodni oraz działań Rodziny Katyńskiej.

Nasi członkowie Wanda Firla i Henryk Wranik odznaczeni zostali Srebrnym Krzyżem Zasługi za szerzenie prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Odznaczenia przekazała Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Uroczystość uświetnili poezją członkowie Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego wraz z Dyrektorem Artystycznym B.Kokotkiem, zaś koncert w wykonaniu chóru męskiego „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie porwał wszystkich zgromadzonych. 

11.10.2021 w Muzeum Katyńskim – Oddziale Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego otwarto wystawę czasową „Katyń – Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej” pod Honorowym Patronatem Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz. Wydarzenie zorganizowała oraz RK w RCz reprezentowała wiceprezes zarządu Halina Pijarska.

Wystawa autorstwa śp. prof. Mečislava Boráka oraz Mariana Steffka powstała dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska“ w Republice Czeskiej, Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Śląskiego Muzeum Krajowego w Opawie oraz Urzędu Miasta Czeskiego Cieszyna.

„Katyń – Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej” to przejmująca opowieść o Ofiarach zbrodni katyńskiej, ich losach i Rodzinach. Wystawa jest również hołdem dla Rodzin Katyńskich z Republiki Czeskiej, które przez dziesiątki lat przechowały nie tylko pamiątki należące do ich najbliższych, ale też stały na straży pamięci narodowej.

W wernisażu wystawy udział wzięli m.in. Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM Jan Badowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Paweł Żurkowski, Prezes Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi – Jarosław Olbrychowski, Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Maksymilian Sokół-Potocki, przedstawiciel Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP mł. insp. Robert Horosz oraz Członek Zarządu Skarbnik Stowarzyszenia Kapelanów Katyńskich Wiesław Czajka.

Wystawa była prezentowana w Muzeum Katyńskim do połowy listopada 2021 r. 

12.11.2021 w dniu Święta odzyskania Niepodległości, pomimo obostrzeń, delegacja RK w RCz tradycyjnie już złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie. 

10.12.2021 przygotowane na ten dzień Zebranie Członkowskie, w związku z trwającymi ograniczeniami epidemicznymi, przeniesione zostało na początek 2022r. Odbyło się zebranie zarządu.

Podsumowano bieżące działania, opracowano plan na 2022r. Przygotowano dostarczono wszystkim członkom paczki świąteczne. 

Rok 2022

Publikacja okolicznościowa: Trzydziestolecie Rodziny Katyńskiej w RCz 1991-2021

Kronikarze Trzydziestolecia: śp. S.Ryłko, śp. H.Wranik, H. Vittova, A.Grzegorzova, T.Chorzempa
Dokumentacja zdjęciowa działań Rodziny od 2017:.  ing. Jan Broda, członek zarządu RK w RCz,
Wybór z kronik, opracowanie i przygotowanie do druku: T. Chorzempa, członek zarządu RK w RCz,
Druk sfinansował doc. ing. J. Cienciała, senator Parlamentu RCz, przyjaciel RK w RCz

Rok wydania: kwiecień 2022

Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej – kontynuacja projektu

Zebrania zarządu: odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem 

Wydarzenia:

18.03.2022 w Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie odbyło się Zebranie Członkowskie

RK w RCz, już naznaczone działaniami wojennymi w Ukrainie. „Składamy hołd walczącemu o wolność i  godność narodowi ukraińskiemu i w pełni potępiamy okrucieństwo agresora rosyjskiego, tak dobrze znanego nam również z historii naszych rodzin….” mówiła wiceprezes RK w RCz Halina Pijarska. 

20. 03. 2022 w obchodach Pod Wałką w Cieszynie wzięła udział delegacja naszej Rodziny.

4-11.04.2022 nasza wystawa „Katyń Pamięć Narodu Polskiego“ prezentowana była w Holu Głównym Sejmu RP.
W dniu 6 kwietnia o godz. 12:30 odbyło się spotkanie okolicznościowe z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowane przez Rodzinę Katyńską w RCz. Szczególne podziękowania należą się panu senatorowi Andrzejowi Pająkowi za wsparcie realizacji tego projektu oraz Pani Izabelli Wołłejko–Chwastowicz, Konsul Generalnej RP w Ostrawie za jego sfinansowanie. Delegacja naszej Rodziny w składzie: J.Ryłko, H. i M. Pijarscy.

13.04.2022 Dzień pamięci Ofiar Katynia

Jak co roku pod Tablicami Katyńskimi w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu zebrali się członkowie Rodziny, by oddać hołd i pokłonić się swoim bliskim. Pamięć o Nich jest w naszych sercach! W tym ważnym dla nas dniu byli z nami Edyta Wodzyńska-Andreewa Konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, senator RCz Jerzy Cienciała, wicewojewoda Województwa Morawsko-Śląskiego Stanisław Folwarczny, burmistrzyni Czeskiego Cieszyna Gabriela Hřebačková, burmistrzyni Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, delegacja Stowarzyszenia RK w Katowicach, delegacje organizacji polskich na tym terenie oraz przedstawiciele mediów. Modlitwę za pomordowanych odmówili ks. S. Jarczyk i ks. Senior J.Kożusznik. Z przekazem młodego pokolenia poezją zwróciła się do nas Agnieszka Szotkowska. Uroczystość pod pomnikiem tradycyjnie zakończono odśpiewaniem „Roty”.Obchody kontynuowano w Centrum Kultury Strzelnica. Tam też do zebranych zwrócili się ze swoim przesłaniem senator RCz  J.Cienciała i Wicewojewoda S.Folwarczny. Odczytano listy Szefa Urzędu ds. Kombatantów i osób represjonowanych J.J. Kasprzyka oraz Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą J. Dziedziczaka. Spotkanie uświetnił swą recytacją, niezawodny jak zawsze, przyjaciel Rodziny Karol Suszka. 

13.05.2022 odbyła się Uroczystość wspomnieniowa z okazji Święta Konstytucji 3 maja oraz zakończenia II wojny światowej zorganizowana przez Rodzinę Katyńską w RCz. 

Obchody rozpoczęto jak zwykle pod Tablicami Katyńskimi w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu. Po krótkiej uroczystości pod pomnikiem zebrani członkowie Rodziny i goście honorowi kontynuowali spotkanie w Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie.  Tam też Jan Ryłko zaznajomił członków Rodziny z prowadzonym przez niego projektem „Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej”. Kończąc podziękował obecnemu na uroczystościach senatorowi RCz Jerzemu Cienciale za wsparcie finansowe, którego efektem jest wydana w kwietniu 2022r. publikacja okolicznościowa: Trzydziestolecie Rodziny Katyńskiej w RCz 1991-2021. 

04.08.2022 Uroczystość wspomnieniowa w Żywocicach 

Byliśmy jak co roku. Naszą Rodzinę godnie reprezentowali państwo Jan Broda i Jiřina Brodová.

13.8.2022 pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie spotkali się członkowie Rodziny Katyńskiej w RCz z uczestnikami XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego im. Komandora Wiktora Węgrzyna w liczbie około pięćdziesięciu motocyklistów. Dołączyli też wszyscy życzliwi naszej Rodzinie, którzy tego dnia chcieli być z nami. Tradycję spotkań z rajdowcami pod Tablicami Katyńskimi zawiązał jeszcze śp. Józef Pilich, długoletni Prezes Rodziny, piastujący tytuł Prezesa Honorowego Rodziny Katyńskiej w RCz. 

11.8.2022 Uroczystość Wspomnieniowa na Żwirkowisku / Cierlicko

W tegorocznej uroczystości wspomnieniowej naszą Rodzinę reprezentowali państwo Zosia i Tadeusz Chorzempowie.

11. 11. 2022 (piątek) godz.10 rozpoczęliśmy nasze Obchody Święta Niepodległości
Pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie spotkali się członkowie Rodziny i goście honorowi. Byli razem z nami Konsul Generalna RP w Ostrawie, Izabelle Wołłejko-Chwastowicz, burmistrz miasta Czeski Cieszyn, Vit Slovacek, prezeska ZG PZKO,  Helena Legowicz. Po przemówieniach okolicznościowych oraz złożeniu kwiatów obchody kontynuowano w KaSS Strzelnica w Czeskim Cieszynie.

22-24. 11. 2022 (wtorek-czwartek) Wyjazd do Lądka-Zdroju Długo, bo w 2019 r. zaplanowany i wyczekiwany wyjazd edukacyjno- integracyjny „śladami historii”, doczekał się realizacji. Ponownie udaliśmy się na Dolny Śląsk. Tym razem osiedliśmy w Lądku Zdroju, który oczarował nas nie tylko swoją historią i architekturą, ale i atmosferą przyjazną dla wszystkich przyjezdnych.
Zwiedziliśmy też Zamek na Skale w Trzebieszowicach, który jako jeden z niewielu ocalał podczas pożogi wojennej. Celem wyjazdu, oprócz wątku edukacyjnego – powrotu do historycznych miejsc w kraju, była integracja naszej Rodziny. Wspólnie spędzony czas jest dla wszystkich uczestników wyjazdu kolejnym krokiem ku przynależności do naszej Rodziny i łączącej nas wspólnoty. W każdym wymiarze – udało się! Razem – to brzmi dumnie!

09. 12. 2022 (piątek) o godz. 10 w Centrum Kultury Strzelnica odbyło się Zebranie Członkowskie naszej Rodziny połączone z przedświątecznym spotkaniem. Było merytorycznie, ciekawie, radośnie, rodzinnie i emocjonalnie – bo tacy jesteśmy. Przyjęto uchwałę akceptując sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2022, plan pracy i budżet na rok 2023. Obejrzeliśmy film z wyjazdu do Lądka Zdroju, przygotowany przez naszego dokumentalistę Janka Brodę. Podziękowania złożono też na ręce Tadka Chorzempy, który dokonał wyboru z kronik, opracował i przygotował do druku Publikację okolicznościową: Trzydziestolecie Rodziny Katyńskiej w RCz 1991-2021 i jak co roku przygotował wyjątkowe kartki – wielkanocną i bożonarodzeniową. Grono członków Rodziny powiększyło się o cztery osoby – witamy wśród nas!

W samo południe dołączyli do nas goście honorowi – Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, senator RC Jerzy Cienciała, na dziś już członek naszej Rodziny oraz aktor i reżyser Karol Suszka. Po wzajemnym złożeniu życzeń i  przekazaniu przygotowanych przez zarząd Rodziny prezentów, w programie kulturalnym nie zabrakło poezji w mistrzowskim wykonaniu Karola Suszki. Kolędowanie prowadzone przez członka Rodziny Tadeusza Filipczyka przeplatane historiami bożonarodzeniowymi w jego wykonaniu, wprowadziło nas wszystkich w nastrój świąt. Fajnie być razem – oby jak najczęściej. Do zobaczenia w 2023 roku!

Pożegnania:

Z należnym szacunkiem żegnamy długoletniego wiceprezesa Rodziny Katyńskiej w RCz śp. Mieczysława Witoszka oraz wieloletniego kronikarza Rodziny śp. Henryka Wranika, dziękując za ich wkład w działalność stowarzyszenia. Wspólnie spędzony z Wami czas zostaje z nami.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.