Trudny 2020 rok

Rodzina Katyńska w trudnym roku 2020

Rok 2020 jest dla nas Katyniaków rokiem znamiennym, rokiem 80. rocznicy Mordu Katyńskiego oraz rokiem trudnych pożegnań.

Spotkania Okolicznościowe

Uroczystość wspomnieniowa 80 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!”

Przygotowania do obchodów upamiętnienia 80-lecia Zbrodni Katyńskiej rozpoczęliśmy już w 2019 roku. Uroczystość miała odbyć się w sobotę, 04. 04. 2020. Obchody objęła Patronatem Honorowym Konsul Generalna RP w Ostrawie Pani Izabella Wołłejko – Chwastowicz, zaproszono do udziału aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz chór męski GOROL przy MK PZKO w Jabłonkowie. Zaproszenia zostały wydrukowane i rozesłane w marcu 2020 do przedstawicieli polskich władz państwowych, Ambasady RP w Pradze, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, czeskich władz lokalnych, włodarzy miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji polskich na Zaolziu. Niestety wybuch epidemii pokrzyżował nasze plany i byliśmy zmuszeni uroczystość odwołać, a przeprowadzenie jej nawet w ostatnim kwartale 2020 roku okazało się niemożliwe. Niepewna sytuacja związana z pandemią nadal trwa. Zarząd Rodziny Katyńskiej podjął decyzję przeniesienia uroczystości wspomnieniowej 80 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!” w zaplanowanej formule ostatecznie na sobotę, 17 kwietnia 2021 w nadziei, że będziemy mogli wszyscy się spotkać i z należytym szacunkiem pokłonić się i oddać hołd pomordowanym – naszym bliskim.

W imieniu wszystkich nas, Katyniaków, dnia 10. 04. 2020 pod pomnikiem na Konteszyńcu złożyła wiązankę i zapaliła znicz p. Zofia Chorzempa.

Z tego samego powodu odwołaliśmy też zaplanowane na 07. 05. 2020 obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja i zakończenia II wojny światowej, a we wrześniu wobec nadal utrzymującej się trudnej dla wszystkich sytuacji pandemicznej zmuszeni byliśmy odwołać również Obchody Święta Odzyskania Niepodległości (zaplanowane na 13.11.2020) oraz Zebranie Członkowskie połączone z Wigilijką (zaplanowane na 11.12. 2020).

Rok 2020 zaskoczył wszystkich szerzącą się epidemią, która ma wpływ na wszelkie, również nasze działania. W wyniku zaistniałej sytuacji odbyły się tylko trzy zebrania.

13. 01. 2020 Spotkaliśmy się naZebraniu Zarządu w tradycyjnej formule podsumowując stan przygotowań związanych z kwietniową Uroczystością wspomnieniową „80 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!” oraz innymi projektami roku 2020. To jeszcze żyliśmy w innym świecie…

10. 02. 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Rodziny Katyńskiej, gdzie przyjęto rezygnację i podziękowano za ofiarną pracę wieloletnim członkom Zarządu (Mieczysławowi Witoszkowi, Wandzie Firla, Alenie Lukacsowej, Helenie Miczka, Annie Popkowej, Krystynie Roszak, Henrykowi Wranikowi) oraz nadano tytuł Prezesa Honorowego wieloletniemu Prezesowi Stowarzyszenia Panu Józefowi Pilchowi. Przedstawiono proponowany skład nowego Zarządu, który jest jednocześnie zmianą pokoleniową podejmującą wyzwanie kontynuowania dzieła swoich ojców.

09. 09. 2020 Zebranie Zarządu traktujące o najważniejszych kwestiach związanych z realizacją tegorocznych projektów i przygotowaniem wniosków na rok 2021.

11. 09. 2020 podczas swego pobytu na Zaolziu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak wraz z Konsul Generalną RP Panią Izabellą Wołłejko – Chwastowicz złożyli wiązanki pod tablicami katyńskimi w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu. Towarzyszyli im delegaci Rodziny Katyńskiej w RCz Jan Ryłko oraz Halina i Marian Pijarscy.

12. 11. 2020 w 102 rocznicę odzyskania niepodległości, w związku z utrzymującymi się ograniczeniami, trzyosobowa delegacja naszej Rodziny złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Tablicami Katyńskimi w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu.
My nie zapominamy!

11. 12. 2020 czas ograniczeń trwa, więc w Domu MK PZKO Jabłonków spotkali się tylko członkowie zarządu, by przygotować paczki świąteczne, które planowaliśmy wręczać na Zebraniu Członkowskim. Paczki dostarczone zostały wszystkim członkom RK przez delegację zarządu.

Trudne pożegnania

W maju tego roku odeszła ostatnia z założycieli i wieloletnia członkini Zarządu Rodziny Katyńskiej w RCz Pani Stanisława Ryłko z domu Pilich. W październiku pożegnaliśmy też jej ukochanego brata, a naszego wieloletniego Prezesa Zarządu Pana Józefa Pilicha.

Dziękujemy Wam za wszystko Kochani i żegnamy z należnym szacunkiem.

Z podniesionym czołem niech odchodzi dumny,

Co za wielką sprawę życie złożył w darze,

Ja wielkiego ducha nie kładę do trumny,

Ale dla przykładu potomnym przekażę”

Henryk Jasiczek

Członkowie i Zarząd Rodziny Katyńskiej w RCz

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.