Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

2024

20. 09. 2024 (piątek), godz. 10 w salce KaSS Strzelnica zapraszamy na multimedialną prezentację “Historia Zbrodni Katyńskiej” przygotowaną przez administratora naszej strony internetowej Tomasza Ryłko. Prelekcję, z którą od 2021 r. docieramy do starszych klas PSP na Zaolziu wygłosi prezes zarządu naszej Rodziny, Jan Ryłko.

08. 11. 2024 (piątek), odbędzie się Uroczysta Akademia z okazji 106. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez naszą Rodzinę. Przygotowania rozpoczęte, konkretne informacje dotyczące programu podamy w stosownym terminie.

06. 12. 2024 (piątek), godz. 10:00 w salce KaSS Strzelnica zaprosimy na doroczne Zebranie Członkowskie połączone z Wigilijką.


Minione wydarzenia

2024

16. 06. 2024 odbyło się nieformalne spotkanie połączone z opiekaniem kiełbasek. Członkowie Rodziny z osobami towarzyszącymi spotkali się w niedzielę o godz. 14 w Jabłonkowie na Mazurowicach. Z historią tego miejsca zapoznał nas prezes zarządu Jan Ryłko i formalności na tyle. Cieszyliśmy się byciem razem, a biesiadowanie okraszone było wspólnym śpiewem i rozmowami. Tylko tyle i aż tyle! Do następnego razu! | galeria

25. 05. 2024 o godz. 9:00 huk ponad 40 motorów zabrzmiał pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu. To uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego na Śląsku Cieszyńskim pod kierownictwem Mirosława Wenglorza, wiceprezesa zarządu stowarzyszenia, przybyli pokłonić się pomordowanym, naszym bliskim i złożyć kwiaty pod tablicami. Towarzyszyła im delegacja naszej Rodziny w składzie: Państwo Brodowie, Państwo Chorzempowie, Jolanta Hokowa, Jadwiga Olszarowa, Jadwiga Palowska, Państwo Pindejowie, Krystyna Roszak I Helena Vittova z córką Iloną Niemczykową. Uczestników rajdu w imieniu zarządu Rodziny Katyńskiej w RCz przywitał J.Broda. Po przemówieniu M.Wenglorza wspólnie odmówiono modlitwę i zapalono znicze. Spotkaniu temu zawsze towarzyszy wspólnota i pozytywne emocje.

Podziękowania za pamięć o nas dla uczestników rajdu składamy na ręce pana Mirosława Wenglorza. Zaś wszystkich, którzy tego dnia byli z nami otaczamy wdzięcznością. Relacja: Jan Broda | galeria | video

06. 05. 2024 W poniedziałek 6 maja br. członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RCz oraz zaproszeni goście spotkali się przy Tablicach Katyńskich w Cz. Cieszynie na Konteszyńcu, żeby wziąć udział w uroczystości z okazji podpisania Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, zakończenia II wojny światowej oraz 80 rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

Obecnych przywitał prezes stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RCz Jan Ryłko. Konsul Generalna Rzeczypospolitej w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz wysłała list dotyczący wspomnianych rocznic, który przeczytała wicekonsul Marzena Karwowska. Uczeń Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie Mateo Rucki przedstawił wiersz Feliksa Konarskiego “Czerwone maki na Monte Cassino”.

Po odśpiewaniu “Roty” wszyscy udali się do KaSS Strzelnica, gdzie kontynuowano obchody. | galeria

02. 05. 2024 obchodziliśmy Dzień Flagi oraz Polonii i Polaków za granicą. Rangę tego święta podkreśliła swą wizytą na Zaolziu Pani Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. Rodzinę Katyńską w RCz zarówno w ogrodach Konsulatu RP w Ostrawie, jak również podczas spotkania z Panią Marszałek, reprezentowali prezes zarządu Jan Ryłko i Marian Pijarski.

Spotkanie z Panią Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską odbyło się w Domu PZKO w Czeskim Cieszynie – Mostach, gdzie przedstawiciele wszystkich środowisk zaolziańskich mieli wyjątkową okazję zaprezentować Pani Marszałek nie tylko swoje osiągnięcia, ale również bolączki, które często utrudniają realizację codziennych działań. Prezes zarządu naszej Rodziny, Jan Ryłko, miał okazję zapoznać Panią Marszałek z naszą misją oraz przekazał jej naszą broszurę „Katyń- Pamięć Narodu”.

Wyjątkowy gość, bo to druga najważniejsza osoba publiczna w Polsce, będąc w towarzystwie Pani Senator Haliny Bieda, zapewniła nas wszystkich, że powrót patronatu Polonii na łono Senatu RP sprawi, że troska o sprawy Polonii będzie bardziej odczuwalna. | galeria

11. 04. 2024 (czwartek), godz. 10:00 pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie rozpoczęliśmy uroczystość wspomnieniową Dnia Pamięci Ofiar Katynia, zorganizowaną przez Rodzinę Katyńską w RCz.

Pod Tablicami Katyńskimi członkowie Rodziny spotkali się, by oddać hołd swoim bliskim zamordowanym przez reżim sowiecki w Katyniu. Słowa powitania skierował do zebranych prezes Rodziny Jan Ryłko. Dołączyli do nas goście honorowi m.in. konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna Vit Slováček, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Prezes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach, przedstawiciel ZG PZKO Stanisław Kołek, Dyrektorka Polskiego gimnazjum im. H. Sienkiewicza Maria Jarnot, Stanisław Gawlik z Komisji Historii Regionu przy ZG PZKO, Mariusz Jaszczur przedstawiciel Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego oraz redaktorzy zaolziańskich mediów. Pod Tablicami Katyńskimi zabrzmiała poezja S .I. Gałczyńskiego w wykonaniu ucznia gimnazjum. Pastor Martin Piętak podkreślił, że trzeba pamiętać o tym, że zło nie rodzi się daleko na froncie, lecz w sercu człowieka. Tam się to rozpoczyna. – Święty Paweł pięknie napisał w swoim liście: zło dobrem zwyciężaj — dodał. Wspólną modlitwę za pomordowanych poprowadził z pastorem M.Piętakiem ks. Sebastian Jarczyk. Po złożeniu kwiatów zabrzmiała już tradycyjnie, „Rota”.

Obchody kontynuowano w KaSS „Strzelnica”, gdzie konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz wzruszającymi słowami żegnając się z nami dziękowała Rodzinie za siłę i odwagę w kultywowaniu pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Słowa Kierownika Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego MWP Sebastiana Karwata skierowane do Rodziny przekazała uczestnikom spotkania H.Pijarska…„Drodzy Przyjaciele z Rodziny Katyńskiej w Republice Czeskiej, to dzięki Waszej wewnętrznej potrzebie zachowania pamięci o najbliższych, ciężkiej ale satysfakcjonującej pracy i wszelkim inicjatywom podejmowanym od ponad 30 lat prawda o zbrodni katyńskiej nie dała się zgładzić. To Wy jesteście pamięcią pokoleń. Dzięki Wam możemy dziś głośno mówić, że mimo, iż Sowietom udało się w podstępny i bestialski sposób uśmiercić ludzi, nigdy nie byli w stanie wymazać z Waszej i naszej pamięci życiorysów oraz dokonań Ofiar, które stale są w naszych sercach. Ta niezabliźniona rana stale nam będzie przypominać, że wszyscy jesteśmy częścią Rodziny Katyńskiej – Wy, niosący pamięć pokoleń oraz my, skromni muzealnicy badający losy Waszych bliskich.”… Zebrani mieli też okazję zapoznać się z losami Rudolfa Bibro, więźnia obozów NKWD w Kozielsku i Griazowcu, który jako jeden z zaledwie 395 polskich jeńców cudem ocalał z masakry katyńskiej. Przybliżył je Stefan Król, jeden z autorów książki poświęconej Rudolfowi Bibro. | Pismo Konsulatu RP | galeria

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami.

15. 03. 2024 (piątek), o godz. 11:00 w domu PZKO w Jabłonkowie odbyło się zebranie zarządu naszej Rodziny. Ustalono terminy wydarzeń na II kwartał oraz ich logistykę.

20. 03. 2024 o godz. 12-tej Pod Wałką w Cieszynie odbył się uroczysty apel z okazji 82. rocznicy zbrodni faszystowskiej, kiedy to hitlerowcy w pokazowej egzekucji powiesili pod Wałką 24 Polaków, żołnierzy Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, którzy pochodzili z obu stron Olzy. Była to największa zbiorowa egzekucja o charakterze pokazowym na Śląsku Cieszyńskim podczas II wojny światowej. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Burmistrz Miasta Cieszyna, Pani Gabriela Staszkiewicz. Pod pomnikiem ofiar złożono kwiaty, księża poprowadzili modlitwę, zaś zebrani odśpiewali (a capella) hymn i Rotę. W tej uroczystości wzięła również udział delegacja Rodziny Katyńskiej w RCz w składzie: Jan Broda, Anna Grzegorzowa, ‘Halina Vittowa, Wanda i Edward Firlowie, Jadwiga Palowska, Edward Szotkowski, Stanisław Pindej, Marta i Emil Szostek. Wszystkim, którzy dostojnie reprezentowali naszą Rodzinę dziękujemy. Relacja: Jan Broda | galeria

26. 02. 2024 spotkaliśmy się na pieczeniu placków w Domu PZKO w Jabłonkowie. Członkowie Rodziny biesiadowali wraz z osobami towarzyszącymi. Odbyliśmy spacer połączony ze zwiedzaniem miasta Jabłonkowa, jego historycznej części, cmentarza i ciekawych miejsc. Spotkanie uważamy za udane i powtórki warte. Po spotkaniu odbyło się zebranie zarządu. | galeria

27. 01. 2024 w Stonawie odbyła się Uroczystość wspomnieniowa w hołdzie ofiarom konfliktu zbrojnego o Śląsk Cieszyński w 1919 roku. Wydarzenie zorganizował Konsulat generalny RP w Ostrawie. W tym roku wieńce, z udziałem asysty honorowej Straży Granicznej RP, zostały złożone także na mogiłach polskich żołnierzy na cmentarzach w Olbrachcicach oraz w Suchej Górnej. Nasza delegacja w składzie – J. Hokowa, W. Niemiec, S. Piszczek, J. Ryłko, W. Żmija reprezentowała nas w Stonawie. | galeria

2023

11. 12. 2023 w KaSS Strzelnica w Czeskim Cieszynie obyło się Zebranie Członkowskie naszej Rodziny połączone ze spotkaniem przedświątecznym. Jednogłośnie podjęto Uchwały dotyczące sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2023r. oraz te, dotyczące planu pracy i budżetu na 2024r. Złożono życzenia solenizantom grudniowym, podziękowania przekazano J.Brodzie i W.Niemcowi za dokumentowanie naszej działalności, T.Chorzempie za przygotowanie, jak co roku, kartek okolicznościowych, J.Markowej za pomysł, a T.Chorzempie za realizację kalendarza Rodziny na 2024 r. | galeria

W nastrój świąteczny wprowadził nas mistrz słowa Karol Suszka oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu Ta Grupa. Po złożeniu życzeń i tradycyjnym już łamaniu się opłatkiem przekazano uczestnikom prezenty ( drobne upominki rzeczowe sfinansowane przez FPPnW im. J. Olszewskiego). Nieobecnym paczki zostały dostarczone. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem.

Dziękujemy pani Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalnej Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, za to, że tego dnia również była z nami.

10. 11. (piątek), godz. 10:00 pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie rozpoczęły się nasze Obchody Święta niepodległości z udziałem członków Rodziny, gości honorowych oraz przedstawicieli mediów. Byli z nami – Konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie S. Bogowski, burmistrzyni miasta Cieszyna G.Staszkiewicz, Poczet sztandarowy Rodziny Policyjnej 1939 r. z siedzibą w Katowicach, burmistrz Czeskiego Cieszyna Vít Slováček, prezeska ZG PZKO H.Legowicz, za Komisję Historii Regionu przy ZG PZKO S.Gawlik. | galeria

Uroczystość uświetniła recytacja studentów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.

Po przemówieniach okolicznościowych, modlitwie, złożeniu kwiatów i wspólnym odśpiewaniu „Roty“ obchody kontynuowano w Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie. Tam też wysłuchaliśmy prelekcji o przebiegu badań prowadzonych na terenie miejsc zbrodni przez polskich historyków i archeologów – „Leksykon Archeologii Katyńskiej (1990–2015)” przedstawionej przez dr Olgierda Ławrynowicza, Zastępcy Dyrektora Instytutu Archeologii UŁ.

13. 10. (piątek) godz. 11:00 w Domu PZKO w Jabłonkowie odbyło się zebranie zarządu naszej Rodziny. Podjęto ostateczne ustalenia dotyczące naszych wydarzeń w listopadzie i grudniu.

22. 09. (piątek), godz. 10:30 w Domu PZKO w Jabłonkowie odbyło się zebranie zarządu Rodziny. Podsumowano działania do końca września oraz ustalono logistykę wydarzeń do końca roku.

19. 09. Pod pomnikiem, wzniesionym w miejscu egzekucji dwunastu ofiar zbrodni hitlerowskiej w lesie, przy mogile ofiar niedaleko kopalni „Barbara” w Karwinie, odbyło się spotkanie wspomnieniowe, na którym naszą Rodzinę reprezentował Wiesław Niemiec | galeria

11. 09. W dzień 91. rocznicy katastrofy lotniczej dwu polskich lotników Franciszka Żwirki i konstruktora samolotów Stanisława Wigury, odbyła się Uroczystość wspomnieniowa na Żwirkowisku w Cierlicku Kościelcu. Uroczystości pod pomnikiem Lotnika przebiegały według ceremoniału wojskowego z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W uroczystościach uczestniczyli: Paweł Hut z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej RP, Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalna RP w Ostrawie, płk. Adam Krzyżanowski, polski attaché wojskowy w Pradze, wójt Cierlicka David Biegun, przedstawiciele ZG PZKO i członkowie rodzin lotników. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Ryszard Mozgol oraz Adrian Rams, pracownik OBEN IPN w Katowicach, autor wystawy poświęconej Żwirce i Wigurze pt. „Duet Asów Przestworzy”. W tej wzruszającej uroczystości wzięła również udział pięcioosobowa delegacja naszej Rodziny Katyńskiej w RCz w składzie: Tadeusz Chorzempa, kierownik delegacji, Jolanta Hoková, Stefania Piszczek, Jiřina i Jan Brodowie.

05. 08. (sobota) odbyła się przy Pomniku Ofiar Tragedii Żywocickiej Uroczystość Wspomnieniowa. W uroczystości wzięła udziałczteroosobowa delegacja Rodziny Katyńskiej w RCz w składzie: Anna Grzegorzowa, Halina Vittova, Krystyna Roszak i Wiesław Niemiec. Reprezentacja RK złożyła kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Żywocickiej. Osobiście dziękuję członkom naszej delegacji za udział i organizację tego wyjazdu. Z powodów zdrowotnych nie mogłem wziąć udziału osobiście – dziękuję Jan Broda.

19.05. (piątek) Patrioci na dwóch kółkach, uczestnicy 16. spotkania motocyklistów im. Komandora Wiktora Węgrzyna na Śląsku Cieszyńskim, złożyli kwiaty w Jabłonkowie na grobie swojego przyjaciela, a naszego Prezesa Honorowego śp. Józefa Pilicha.
05. 05. (piątek), godz. 10:00 pod Tablicami Katyńskimi odbyła się uroczystość wspomnieniowa Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Dzień flagi ( 2.5.), Rocznica Konstytucji 3 maja, Dzień zakończenia II wojny światowej ( 8.05 ). Członkowie Rodziny wraz z gośćmi honorowymi kontynuowali obchody w KaSS Strzelnica.
17. 04. 2023 (poniedziałek), godz. 10:00 Dzień Pamięci Ofiar Katynia | galeria
20. 03. 2023 (poniedziałek) godz. 12:00 „Pod Wałką“ w Cieszynie jak co roku odbył się Uroczysty Apel w rocznicę zamordowania 24 żołnierzy ZWZ AK przez hitlerowskiego okupanta. Rodzinę Katyńską na tych obchodach reprezentowali: Jan Broda, Anna Grzegorzowa, Krystyna i Franciszek Filipkowie, Vittowa Halina, , Edward Firla z żoną Wandą i jej siostrą Jadwigą Palowską, Stanisław Pindej i Edward Szotkowski.

17. 03. 2023 (piątek), godz. 11:30 w Domu PZKO Jabłonków odbyło się zebranie zarządu. Opracowano logistykę, ustalono szczegóły oraz podzielono zadania związane z organizacją naszych uroczystości wspomnieniowych do końca II kwartału. Wytypowano delegacje na obchody rocznicowe do końca maja.

17. 02. 2023 o godz. 10:30 w gościnnych progach Domu PZKO w Jabłonkowie odbyło się zebranie zarządu naszej Rodziny. Rezygnację Heleny Vittovej z funkcji członka zarządu, a jednocześnie przejęcie przez Panią Helenę funkcji przewodniczącej Komisji rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. Od 17.2.2023 Komisja rewizyjna działa więc w składzie: Helena Vittova, Anna Grzegorzova, Krystyna Roszak. Do zarządu jednogłośnie przyjęta została Pani Jolanta Hokova, która przejmuje od tego momentu prowadzenie bieżących finansów Rodziny. Opracowano logistykę planu pracy na 2023r., określono terminy zebrań, spotkań i wydarzeń organizowanych przez Rodzinę.
29. 01. 2023 Stonawa – w rocznicowych obchodach ku czci zamordowanych dwudziestu żołnierzy wadowickiego 8. i 12. Pułku Piechoty i polskich policjantów, którzy zginęli w czechosłowacko-polskiej wojnie w styczniu 1919 r. Rodzinę Katyńską reprezentowali prezes zarządu Jan Ryłko, Panie Stefania Piszczek i Jolanta Hokova. Po obchodach Mateusz Gniazdowski, ambasador RP w Pradze, Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalna RP w Ostrawie, Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, nasza delegacja w składzie (Państwo Wanda i Ewdard Firlowie, Wiesław Niemiec, Krystyna Roszak i Jan Ryłko) oraz przedstawiciele polskich organizacji i mediów na Zaolziu złożyli wiązanki i zapalili znicze pod Tablicami Katyńskimi w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu.

01. 01. 2023 Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej

2022

09. 12. 2022 (piątek) o godz. 10 w Centrum Kultury Strzelnica odbyło się Zebranie Członkowskie naszej Rodziny połączone z przedświątecznym spotkaniem

Było merytorycznie, ciekawie, radośnie, rodzinnie i emocjonalnie – bo tacy jesteśmy. Przyjęto uchwałę akceptując sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2022, plan pracy i budżet na rok 2023. Obejrzeliśmy film z wyjazdu do Lądka Zdroju, przygotowany przez naszego dokumentalistę Janka Brodę. Podziękowania złożono też na ręce Tadka Chorzempy, który dokonał wyboru z kronik, opracował i przygotował do druku Publikację okolicznościową: Trzydziestolecie Rodziny Katyńskiej w RCz 1991-2021 i jak co roku przygotował wyjątkowe kartki – wielkanocną i bożonarodzeniową. Grono członków Rodziny powiększyło się o cztery osoby – witamy wśród nas!

W samo południe dołączyli do nas goście honorowi – Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, senator RC Jerzy Cienciała oraz aktor i reżyser Karol Suszka. Po wzajemnym złożeniu życzeń i  przekazaniu przygotowanych przez zarząd Rodziny prezentów, w programie kulturalnym nie zabrakło poezji w mistrzowskim wykonaniu Karola Suszki. Kolędowanie prowadzone przez naszego Tadeusza Filipczyka, przeplatane historiami świątecznymi w jego wykonaniu, wprowadziło nas wszystkich w nastrój świąt. Fajnie być razem – oby jak najczęściej.
Raz jeszcze – radosnych i zdrowych Świąt! Do zobaczenia w 2023 roku!

22-24. 11. 2022 (wtorek-czwartek) Wyjazd do Lądka-Zdroju

Długo, bo w 2019 r. zaplanowany i wyczekiwany wyjazd edukacyjno- integracyjny „śladami historii”, doczekał się realizacji. Ponownie udaliśmy się na Dolny Śląsk, tym razem osiedliśmy w Lądku Zdroju, który oczarował nas nie tylko swoją historią i architekturą, ale i atmosferą przyjazną dla wszystkich przyjezdnych.
Zwiedziliśmy też Zamek na Skale w Trzebieszowicach, który jako jeden z niewielu ocalał podczas pożogi wojennej. Celem wyjazdu, oprócz wątku edukacyjnego – powrotu do historycznych miejsc w kraju, była też integracja naszej Rodziny. Wspólnie spędzony czas jest dla wszystkich uczestników wyjazdu kolejnym krokiem ku przynależności do naszej Rodziny i łączącej nas wspólnoty. W każdym wymiarze – udało się! Razem – to brzmi dumnie!
11. 11. 2022 (piątek) godz. 10 Obchody Święta Niepodległości
Pod Tablicami Katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie spotkali się członkowie Rodziny i goście honorowi. Po przemówieniach okolicznościowych oraz złożeniu kwiatów obchody kontynuowano w Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie.
26. 09. 2022 (poniedziałek) o godz. 11 Zebranie Zarządu w Domu MK PZKO Jabłonków
17. 09. 2022 (sobota) Pod pomnikiem, wzniesionym w miejscu egzekucji dwunastu ofiar zbrodni hitlerowskiej w lesie za kopalnią „Barbara” w Karwinie, odbyło się spotkanie wspomnieniowe, na którym naszą Rodzinę reprezentowali Państwo Wanda i Edward Firlowie.
11. 09. 2022 (niedziela) Uroczystość Wspomnieniowa na Żwirkowisku / Cierlicko – Cierlicko, to miejsce tragicznej śmierci polskich pilotów Stanisława Wigury i Franciszka Żwirki w dniu 11 września 1932 r. W tegorocznej uroczystości wspomnieniowej naszą Rodzinę reprezentowali Państwo Zosia i Tadeusz Chorzempowie.
13. 08. 2022 Rajd Katyński Konteszyniec | galeria
04. 08. 2022 Uroczystość wspomnieniowa w Żywocicach4 sierpnia b.r. oddano cześć rozstrzelanym w Żywocicach. Minęło 76 lat od dnia 6 sierpnia 1944 r., kiedy to doszło do tragedii żywocickiej. W obchodach upamiętniających ten dzień udział wzięli m.in. czeski minister obrony Lubomír Metnar, konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko – Chwastowicz, delegacje organizacji społecznych, przedstawiciele Kongresu Polaków i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RCz, przedstawiciele polskich i czeskich samorządów, duchowni, kombatanci, harcerze, krewni pomordowanych oraz mieszkańcy Żywocic. Rodzinę Katyńską w RCz godnie reprezentowali Państwo Jan Broda i Jiřina Brodová.
17. 06. 2022 (piątek) o godz. 10 odbyło się Zebranie Zarządu RK w RCz w Domu MK PZKO Jabłonków. Ustalono plan działań na najbliższy czas.
13. 05. 2022 Święto Konstytucji 3 maja / zakończenie II wojny światowej | galeria
Kwiecień 2022 r. Wydaliśmy Publikację okolicznościową: Trzydziestolecie Rodziny Katyńskiej w RCz 1991-2021; Kronikarze Trzydziestolecia: śp. S. Ryłko , śp. H. Wranik, H. Vittova, A. Grzegorzova, T. Chorzempa; Dokumentacja zdjęciowa działań Rodziny od 2017: ing. Jan Broda, członek zarządu RK w RCz, Wybór z kronik, opracowanie i przygotowanie do druku: T. Chorzempa, członek zarządu RK w RCz, Druk sfinansował doc. ing. J. Cienciała, senator Parlamentu RCz, przyjaciel RK w RCz; Rok wydania: kwiecień 2022
14. 04. 2022 Życzenia świąteczne
13. 04. 2022 Dzień pamięci Ofiar Katynia | galeria
04.-11. 04. 2022 Wystawa “Katyń – Pamięć Narodu Polskiego” w Sejmie RP | galeria
20. 03. 2022 (niedziela), godz. 12, Pod Wałką, Cieszyn
W obchodach 80 rocznicy zamordowania 24 żołnierzy ZWZ AK przez hitlerowskiego okupanta wzięła udział delegacja naszej Rodziny w składzie: Państwo W. i E. Firlowie, Knopp Jan, Pindej Stanisław, Piszczek Stefania, Szotkowski Edward, Vittova Helenka.
18. 03. 2022 (piątek) o godz. 10 Zebranie Członkowskie Rodziny Katyńskiej w RCz odbyło się w Sali Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie. | galeria

2021

W 2021 r. opracowano scenariusz, na bazie którego multimedialną prezentację wykładu „Historia Zbrodni Katyńskiej” przygotował administrator naszej strony internetowej Tomek Ryłko. Wykłady prowadził prezes zarządu Rodziny Katyńskiej w RCz, Jan Ryłko, w ósmych i dziewiątych klasach PSP na Zaolziu (ogółem około 150 uczniów oraz 20 nauczycieli historii). Uczniom i nauczycielom przekazano też ponownie wydaną publikację okolicznościową „Katyń – Pamięć Narodu”. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego chcemy, aby stał się nierozerwalnym elementem naszych działań.
10. 12. 2021
Zaplanowane na ten dzień Zebranie Członkowskie ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni byliśmy przenieść na rok przyszły. Odbyło się jednak Zebranie Zarządu. Opracowano logistykę dostarczenia przez “zarządowców” członkom RK paczek świątecznych, podsumowano działania tegoroczne i przedyskutowano plan na 2022r. Zebranie Zarządu Rodziny Katyńskiej w RCz
12. 11. 2021 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
11. 10. 2021 Otwarcie wystawy w Muzeum Katyńskim | galeria
18. 09. 2021 Przeniesiona uroczystość wspomnieniowa „80/81 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!” | program | galeria
03. 05. 2021 Święto Konstytucji 3 Maja 2021
13. 04. 2021 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
04. 04. 2021 Życzenia wielkanocne

2020

24. 12. 2020 Życzenia świąteczne
11. 12. 2020 Zebranie Zarządu w Domu MK PZKO Jabłonków
30. 10. 2020 Pożegnanie Prezesa Honorowego naszej Rodziny śp. Józefa Pilicha
11. 09. 2020 Podczas swego pobytu na Zaolziu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak wraz z Konsul Generalną Panią Izabellą Wołłejko – Chwastowicz złożyli wiązanki pod tablicami katyńskimi w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu. Towarzyszyli im delegaci Rodziny Katyńskiej w RCz Jan Ryłko oraz Halina i Marian Pijarscy.
18. 05. 2020 Pożegnanie śp. Stanisławy Ryłko
28. 04. 2020 Emisja programu Przystanek Zaolzie w TVP POLONIA o naszej Rodzinie
22. 04. 2020 Wiersz – Jeszcze w zielone gramy
14. 04. 2020 Wiersz – My a świat
12. 04. 2020 Święta Wielkanocne – życzenia
04. 04. 2020 Obchody 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – zaproszenie i odwołanie
10. 02. 2020 Walne Zgromadzenie Rodziny Katyńskiej
13. 01. 2020 Pierwsze zebranie zarządu Rodziny Katyńskiej w RCz w nowym roku

2019

09. 12. 2019 Zebranie członkowskie Rodziny Katyńskiej w RCz połączone z Wigilijką
05. 11. 2019 Spotkanie okolicznościowe – 101. rocznica odzyskania niepodległości Polskiej Rzeczypospolitej
10-11. 09. 2019 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Dolny Śląsk / Zamek Książ, Zamek Moszna
03. 05. 2019 Spotkanie na Konteszyńcu – Uroczystość Konstytucji 3. maja
12. 04. 2019 Uroczystość 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – Czeski Cieszyn, Konteszyniec – Relacja video: Youtube
19. 01. 2019 Spotkanie z opłatkiem w Katowicach

2018

04. 12. 2018 Zebranie Członkowskie wraz ze Spotkaniem przedświątecznym
05. 11. 2018 Uroczystość z okazji 100 lecia niepodległości Polski. Goście – z konsulem generalnym RP p. Januszem Bilskim, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, prezesem PZKO panią Heleną Legowicz i członkami RK Katowice, przybyłymi z pocztem sztandarowym, a całość upiększył chór Polskiego Gimnazjum „Collegium Iuvenum”, późniejszy laureat złotego pasma Międzynarodowego konkursu „Varsovia Cantat“. Po uroczystości zebranie zarządu
30. 09. 2018 Ostrawa – Konsulat RP, spotkanie z okazji dni NATO i sił powietrznych CZ Armii. Udział: p. Witoszkowie, pp. Grzegorz Anna, Witt Helena
20-21. 09. 2018 Wyjazd poznawczy do Żywca i Pławniowic (30 osób). Zwiedzenie Muzeum Miejskiego z Miniaturami i Muzeum Browaru Zwiedzenie Browaru z degustacją. Zwiedzenie kopalni srebra w Tarnowskich Górach z przejazdem łódką w podziemiach
03. 05. 2018 Cz. Cieszyn-Konteszyniec, Obchody z okazji powstania Konstytucji 3. maja
15. 04. 2018 Cz. Cieszyn -Konteszyniec, spotkanie z okazji dnia Pamięci o Zbrodni Katyńskiej, oraz Dnia Pamięci Ofiar Faszyzmu, m.in. polskich żołnierzy AK, straconych w Cieszynie „Pod Wałką” – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
11. 04. 2018 Wyjazd poznawczy do Katowic (30 osób). Zwiedzenie wystaw (Światło historii, Górny Śląsk na przestrzeni dziejów). Wszystko osiąga się przez nadzieję, kulturowe dziedzictwo Reformacji. Uczczenie poległych i zamordowanych policjantów przez złożenie kwiatów przy pomniku na placu Andrzeja naprzeciwko Kościoła Garnizonowego. Spotkanie z członkami zaprzyjaźnionej RK Katowic
10. 04. 2018 Apel na Konteszyńcu (FB video)

1990-2015

13. 11. 2015 Uczestnictwo w uroczystości Odzyskania Niepodległości na Ambasadzie RP w Pradze – obecny Józef Pilich
03. 11. 2015 Uczestnictwo we wspomnieniowym spotkaniu przy pomniku Na Konteszyńcu z okazji Wszystkich Świętych – wraz z członkami Koła Polskich Kombatantów w RC, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy (potem zebranie w kawiarni Avion)
18. 09. 2015 Uczestnictwo w uroczystości „Dnia NATO” – Firla Wanda, Pilich Marta, Pilich Józef
08. 08. 2015 Uczestnictwo we wspomnieniowej uroczystości w Żywocicach / Egzekucja 36 niewinnych mężczyzn – Pilichowie, Witoszkowie, Wranikowie
26. 05. 2015 Uczestnictwo w uroczystości z okazji Święta 3-go maja w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. Obecni: p. Witoszkowie, p. Firlowie, p. Popek, p. Pilichowie. Uczestnictwo w Święcie 3-go maja w Ambasadzie RP w Pradze – p. Witoszek
24. 04. 2015 75 lat europejskiej pamięci o Katyniu – uroczystość przy Pomniku Na Konteszyńcu a następnie w Ośrodku „Strzelnica”, na cześć ofiar, z okazji 75-tej rocznicy tragedii Katynia – 135 obecnych członków i sympatyków RK
13. 04. 2015 Uczestnictwo w odsłonięciu tablicy zamordowanych Istebniaków,obecni: Pilich Marta, Kozera Lidia, Pilich Józef
12. 04. 2015 Uczestnictwo w odsłonięciu tablic katyńskich w Ustroniu, obecni: Firla Edward, Firla Wanda, Pilich Marta i Pilich Józef

25. 05. 2011 Otwarcie wystawy “Katyń pamięć narodu” w senacie RP
29. 04. 2011 Odsłonięcie trzech pamiątkowych tablic imiennych ofiar Katynia Na Konteszyńcu
30. 04. 2010 Uroczysta Akademia – 70 lat po…
28. 04. – 09. 05. 2010 Wystawa ” KATYŃ PAMIĘĆ NARODU” w Czeskim Cieszynie
07. 05. 1994 Odsłonięcie tablicy: Ku wiecznej pamięci polskich oficerów i funkcjonariuszy policji z Zaolzia zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni – Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w RCz
09. 03. 1991 Założenie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RCz
21. 08. – 15. 09. 1990 Wystawa “KATYŃ” z okazji Światowego Zjazdu Zaolziaków

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.