Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej


Broszura „Katyń – pamięć narodu”

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie umożliwiła w 2022r. Rodzinie Katyńskiej w RCz dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu” – dziękujemy. Publikacja okolicznościowa wydana została pierwotnie w 2020 roku z okazji 80.rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w połączeniu z projektem cyklu wykładów „Historia Zbrodni Katyńskiej”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.