Program uroczystości wspomnieniowej

Program uroczystości wspomnieniowej „80/81 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!”
pod Patronatem Honorowym Konsul Generalnej RP w Ostrawie Pani Izabelli Wołłejko-Chwastowicz
sobota, 18 września 2021

9:00 – 10:00 Msza żałobna kościół katolicki, Masarykovy sady 73/24, Czeski Cieszyn, Mszę odprawi ks. Sebastian Jarczyk, kazanie wygłosi ks. Senior Janusz Kożusznik
podczas mszy w wykonaniu chóru „GOROL” usłyszymy:

 • na rozpoczęcie: pieśń „ Gaude Mater Polonia”
 • podczas ofiarowania pieśń „O Boże nasz”,
 • podczas komunii pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”.

10:00-10:15 Przejście pod pomnik na Konteszyńcu

10:15-11:00 Przemówienie powitalne, Wiersz „ Guziki” Zb. Herbert / aktor Sceny Polskiej
Modlitwę za ofiary katyńskie poprowadzą wspólnie ks. Senior Janusz Kożusznik oraz ks. Sebastian Jarczyk
Złożenie kwiatów pod tablicami imiennymi ofiar Katynia,
Odśpiewanie 2 zwrotek „Roty” wspólnie z chórem „Gorol”
Zaproszenie członków RK i Gości Honorowych do Sali Ośrodka Kultury na ul. Strzelniczej na kontynuowanie obchodów
Zmiana kolejności zastrzeżona

11:00-11:30 Przejście do Ośrodka Kultury na ul. Strzelniczej

12:00-13:00 Przywitanie wszystkich uczestników, a w szczególności gości honorowych
Prezes Rodziny Katyńskiej w RCz
Przemówienia okolicznościowe gości

13:00-13:45 Program kulturalny w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz chóru męskiego „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie.
Program koncertu:

 • „ O biały Orle nasz”
 • „ Za Niemen het precz…”
 • „ Ku dolinom …”
 • „ Siekiereczko moja” tekst Henryk Jasiczek
 • „ Zasłużonym”
 • „ Hymn do nocy” Bethoven
 • „ Ojcowski dom”
 • „ Góralu czy ci nie żal”
 • „ Modlitwa Kapłana” G. Verdi – na zakończenie programu.

14:00-15:00 Wspólny obiad

15:00-17:00 Kontynuowanie obchodów – zwiedzanie wystawy, rozmowy w kuluarach

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.