Dotacje 2021

I. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie

Projekty objęte finansowaniem i realizowane przez naszą Rodzinę w 2021 roku:

1) Wsparcie struktur organizacji / utrzymanie bieżącej działalności

Projekt odnosi się do finansowania ważnych dla stowarzyszenia sfer działania oraz wsparcia samych członków naszej Rodziny. Wymieńmy choćby utrzymanie i rozwój strony internetowej (nasza dwujęzyczna strona internetowa powstała również dzięki wsparciu FPPnW w latach poprzednich), drobne upominki rzeczowe dla naszych członków, które wzbudzają wśród nich niezmienne uczucie wdzięczności – dziękujemy.

2) Spotkania integracyjno-edukacyjne na Zaolziu

Projekt związany jest z organizacją spotkań okolicznościowych, o charakterze integracyjno-edukacyjnym, odnoszących się do ważnych dla każdego Polaka dat w kalendarzu. W związku z sytuacją epidemiczną uroczystość wspomnieniowa „80 lat Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!” odbyła się 18 września 2021 roku. Udział wzięło około 120 osób, w tym goście honorowi, członkowie Rodziny Katyńskiej i jej przyjaciele. Wydarzeniu towarzyszyła tradycyjnie już opracowana przez śp. prof. M.Boraka oraz pana M. Steffka wystawa „Katyń – Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej.” Godną oprawę tego spotkania zapewnili chór męski „GOROL” MK PZKO Jabłonków oraz aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.

3) Dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu”

Publikacja okolicznościowa wydana została pierwotnie w 2020 roku z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem, dodatkowo jeszcze w połączeniu z projektem cyklu wykładów „Historia Zbrodni Katyńskiej”. Z tegorocznego nakładu do dyspozycji zostało już tylko około 30 szt.

II. Konsulat Generalny RP w Ostrawie

1) Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej

Opracowano scenariusz, na bazie którego powstała multimedialna prezentacja wykładu „Historia Zbrodni Katyńskiej”, która prezentowana była w ósmych i dziewiątych klasach PSP na Zaolziu (ogółem około 150 uczniów oraz 20 nauczycieli historii). Przekazano też uczniom i nauczycielom wydaną ponownie publikację okolicznościową „Katyń – Pamięć Narodu”. Jako że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, planowana jest jego cykliczność.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.