Dotacje 2023

Projekty objęte finansowaniem realizowane przez naszą Rodzinę w 2023 roku:

I. Konsulat Generalny RP w Ostrawie

1) Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej

W 2021 r. opracowano scenariusz, na bazie którego powstała multimedialna prezentacja wykładu „Historia Zbrodni Katyńskiej”, która prezentowana była w ósmych i dziewiątych klasach PSP na Zaolziu do dziś. Uczniom i nauczycielom przekazujemy publikację okolicznościową „Katyń – Pamięć Narodu”.
W związku z dużym zainteresowaniem projekt urósł do rangi projektu cyklicznego.

II. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie

1) Wsparcie struktur organizacji / utrzymanie bieżącej działalności

Projekt odnosi się do finansowania strategicznych dla Rodziny Katyńskiej w RCz sfer działania oraz wsparcia samych członków. Wymieńmy choćby utrzymanie i rozwój strony internetowej (nasza dwujęzyczna strona internetowa powstała również dzięki wsparciu FPPnW w latach poprzednich), prowadzenie księgowości, konieczne delegacje… oraz niezaprzeczalnie drobne upominki rzeczowe dla naszych członków, które wzbudzają wśród nich niezmienne uczucie wdzięczności – dziękujemy! Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

2) Dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu”

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego umożliwiła Rodzinie Katyńskiej w RCz ponownie dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu” – dziękujemy. Publikacja okolicznościowa wydana została pierwotnie w 2020 roku z okazji 80.rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w połączeniu z projektem cyklu wykładów „Historia Zbrodni Katyńskiej”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

3) Spotkania okolicznościowe

Projekt związany jest z organizacją spotkań okolicznościowych, o charakterze integracyjno-edukacyjnym, odnoszących się do ważnych dla każdego Polaka dat w kalendarzu. Priorytetem nadal pozostaje kultywowanie pamięci i szerzenie prawdy o Katyniu. To nasz cel i zobowiązanie wobec naszych bliskich. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

4) Wyjazdy edukacyjno-integracyjne / dofinansowania niestety nie otrzymaliśmy

Wniosek złożono na wyjazdy edukacyjno-integracyjne członków Rodziny Katyńskiej w RCz, a mianowicie jeden wyjazd 2 dniowy do Sandomierza oraz dwa wyjazdy jednodniowe, by zwiedzić Kraków i zapoznać się z tworzeniem koronek w Koniakowie. Celem wyjazdów jest zapoznanie się, czy też powrót, do historycznych miejsc w kraju – wartość edukacyjna oraz niezmiennie integracja członków Rodziny.

Wnioski o dofinansowanie na 2024 rok:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie:

w opracowaniu

Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie:

w opracowaniu


Dotacje w roku 2022 >>

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.