Dotacje 2022

Projekty objęte finansowaniem realizowane przez naszą Rodzinę w 2022 roku:

I. Konsulat Generalny RP w Ostrawie

1) Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej

W 2021 r. opracowano scenariusz, na bazie którego powstała multimedialna prezentacja wykładu „Historia Zbrodni Katyńskiej”, która prezentowana była w ósmych i dziewiątych klasach PSP na Zaolziu (ogółem około 150 uczniów oraz 20 nauczycieli historii). Przekazano też uczniom i nauczycielom wydaną ponownie publikację okolicznościową „Katyń – Pamięć Narodu”. Jako że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, planowana jest jego cykliczność.

2) Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej

Prezentacja naszej wystawy „Katyń – Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej” w pomieszczeniach Sejmu RP oraz w muzeach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


II. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie

1) Wsparcie struktur organizacji / utrzymanie bieżącej działalności

Projekt odnosi się do finansowania ważnych dla stowarzyszenia sfer działania oraz wsparcia samych członków naszej Rodziny. Wymieńmy choćby utrzymanie i rozwój strony internetowej (nasza dwujęzyczna strona internetowa powstała również dzięki wsparciu FPPnW w latach poprzednich), drobne upominki rzeczowe dla naszych członków, które wzbudzają wśród nich niezmienne uczucie wdzięczności – dziękujemy.

2) Spotkania okolicznościowe

Projekt związany jest z organizacją spotkań okolicznościowych, o charakterze integracyjno-edukacyjnym, odnoszących się do ważnych dla każdego Polaka dat w kalendarzu.

3) Dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu”

Publikacja okolicznościowa wydana została pierwotnie w 2020 roku z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem, dodatkowo jeszcze w połączeniu z projektem cyklu wykładów „Historia Zbrodni Katyńskiej”.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie umożliwiła w 2022r. Rodzinie Katyńskiej w RCz dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu” – dziękujemy. Publikacja okolicznościowa wydana została pierwotnie w 2020 roku z okazji 80.rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w połączeniu z projektem cyklu wykładów „Historia Zbrodni Katyńskiej”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

4) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjno-integracyjnego

Dotacja na 3 dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjnego członków Rodziny Katyńskiej w RCz. Celem tego wyjazdu jest zapoznanie się, czy też powrót, do historycznych miejsc w kraju, a konkretnie w tym wypadku zwiedzanie uzdrowiska Lądek Zdrój wraz z okolicznymi zabytkami w Kotlinie Kłodzkiej.

Wnioski o dofinansowanie złożone przez naszą Rodzinę na 2023 rok:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie:

1) Cykl wykładów: Historia Zbrodni Katyńskiej

Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie:

1) Wsparcie struktur organizacji / utrzymanie bieżącej działalności
2) Spotkania okolicznościowe
3) Dodruk broszury „Katyń – pamięć narodu”
4) Dofinansowanie wyjazdów edukacyjno-integracyjnych


Dotacje w roku 2021 >>

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.